Cardmaking,  Christmas,  DIY

Religijne kartki świąteczne / Religious Christmas Cards

Ostatnio zostałam poproszona o wykonanie kilku kartek świątecznych, ale z motywem religijnym. Na rynku znajdziemy mnóstwo pięknych papierów do scrapbookingu z choinkami, mikołajkami, śnieżynkami, prezentami, ale przyznam szczerze, że ciężko było mi znaleźć kolekcje oparte na motywach religijnych. Jedyna, z której korzystałam to Cinnamon Christmas od @lexidesign, natomiast przy reszcie posiłkowałam się obrazkami pozyskanymi po prostu z internetu.

Recently, I was asked to make a few Christmas cards, but with a religious theme. There are many beautiful scrapbooking papers on the market with Christmas trees, Santa Claus, snowflakes, gifts, but I must admit that it was difficult for me to find collections based on religious themes. The only one that I used was Cinnamon Christmas by @lexidesign, for the rest I used pictures from the Internet.

Dzisiaj prezentuję Wam dwie kartki, obie w formacie DL, obie w zestawie z pudełkiem.

Today I am presenting you 2 Christmas cards in DL format, in a set with box.

Pierwsza to spora kartka przestrzenna, złożona z kilku warstw (bazą papiery z kolekcji Cinnamon Christmas), w centralnej prawej częście umieściłam wydrukowany obrazek Świętej Rodziny i nałożyłam na niego tekturowe okiennko, które zostało delikatnie przeciągnięte białą farbą i pastą śniegową. Dołączyłam koronki, kwiat z foamiranu, listki i kilka dodatków. Cała praca została delikatnie udekorowana pastą śniegową oraz posypana złotym brokatem, dzięki czemu całość pięknie się mieni.

The first card was composed of several layers (based on papers from the Cinnamon Christmas collection), in the central right part I placed a printed picture of the Holy Family and put a cardboard window on it, which was delicately drawn with white paint and snow paste. I included lace, foamiran flower, leaves and some another decorations. The whole work was delicately decorated with snow paste and sprinkled with gold glitter, thanks to which the whole thing shimmers beautifully.

W drugiej kartce wykorzystałam obrazek przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem i dodałam fragment znanej kolędy. Kartkę udekorowałam jasnymi kwiatami, kilkoma tekturkami (gwiazdki oraz bombka), koronkami, małymi białymi kuleczkami oraz perełkami. Całość została posypana złotym brokatem.

In the second card, I used a picture of Mary with a Child and added a fragment of a famous Christmas carol. I decorated the card with bright flowers, a few cardboard (stars and a christmas ball), lace, small white balls and pearls. The whole thing was sprinkled with gold glitter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *